Menu

0010 – 茶 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0010 – 茶 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0010 – 茶 – HSK1 - Cách viết
0010 – 茶 – HSK1 – Cách viết
0010 – 茶 – HSK1 - Cách viết
0010 – 茶 – HSK1 – Cách viết

Giải nghĩa

 • Hán Việt: TRÀ
 • Phát âm bồi: chá
 • Pinyin: Chá
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh: tea
 • Nghĩa tiếng Việt: chè, trà

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 茶怎么不见了?- Nghe ví dụ
 • 茶怎麼不見了?
 • Chá zěnme bùjiànle?
 • Chá chẩn mơ bú chen lợ?
 • Gói chè đi đâu mất ý nhỉ?
 • where’s the tea gone?

Ví dụ 2:

 • 你想喝点茶吗?- Nghe ví dụ
 • 你想喝點茶嗎?
 • Nǐ xiǎng hē diǎn chá ma?
 • Ní xẻng hua tẻn chá ma?
 • Bạn có thích uống chút trà không?
 • would you care for some tea?

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ 爱 theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK6
 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 茶

0010 – 茶 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-60010 – 茶 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments