Menu

0420 – 角 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0420 – 角 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《角》的笔顺动画写字动画演示

《角》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 角动量使地球旋转
 • Phồn – 角動量使地球旋轉
 • Pinyin – Jiǎo dòngliàng shǐ dìqiú xuánzhuǎn
 • Bồi – Chẻo tung leng sử ti chiếu xoén choản
 • Dịch tiếng Việt – Động lượng khiến cho trái đất quay
 • Dịch tiếng Anh – Angular momentum makes the world go round.

Ví dụ 2:

 • Giản – 在这栋大厦的西北角有一个塔
 • Phồn – 在這棟大廈的西北角有一個塔
 • Pinyin – Zài zhè dòng dàshà de xīběi jiǎo yǒu yīgè tǎ
 • Bồi – Chai chưa tung ta sa tợ xi bẩy chéo dẩu i cưa thả
 • Dịch tiếng Việt – Có một tòa tháp ở góc tây bắc của tòa nhà
 • Dịch tiếng Anh – There is a tower on the northwest corner of the building

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments