Menu

0452 – 辆 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)
 10. »
 11. 0452 – 辆 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《辆》的笔顺动画写字动画演示

《辆》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他开了辆新车
 • Phồn – 他開了輛新車
 • Pinyin – Tā kāile liàng xīnchē
 • Bồi – Tha khai lợ leng xin chưa
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta lái xe mới.
 • Dịch tiếng Anh – He drives a new car.

Ví dụ 2:

 • Giản – 叫辆出租车吧,天要下雨了
 • Phồn – 叫輛出租車吧,天要下雨了
 • Pinyin – Jiào liàng chūzū chē ba, tiān yào xià yǔle
 • Bồi – Cheo leng chu chu chưa ba, then dao xa duỷ lợ
 • Dịch tiếng Việt – Gọi taxi, trời sắp mưa rồi
 • Dịch tiếng Anh – Let’s flag down a cab–it’s starting to rain.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments