Lời bài hát 做自己的光,不需要太亮 - Thiện Vũ (善宇) - Không cần quá sáng, hãy làm ánh sáng của chính mình
Lời bài hát Xem Như Tôi Từng Cưới Cô Ấy - 当我取过她 (Dāng wǒ qǔguò tā)
Học tiếng Trung qua bát hát Đáp án của bạn 你的答案
Học tiếng Trung qua bài hát - Yến Vô Hiết (燕无歇) - Tương Tuyết Nhi (蒋雪儿) (Vietsub,pinyin)