Học tiếng Trung qua bát hát Đáp án của bạn 你的答案
Học tiếng Trung qua bài hát - Yến Vô Hiết (燕无歇) - Tương Tuyết Nhi (蒋雪儿) (Vietsub,pinyin)