Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

Thẻ: giáo trình hán ngữ cơ bản

#000 - Chi tiết các bài trong 6 quyển giáo trình Hán ngữ - Trần Thị Thanh Liêm
#001 - #005 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 01 đến bài số 05
#001 - #005 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 01 đến bài số 05
#001 - #005 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 01 đến bài số 05
#001 - #005 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 01 đến bài số 05
#021 - #025 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 2 – Bài số 21 đến bài số 25
#021 - #025 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 2 – Bài số 21 đến bài số 25
#031 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 31 - 田芳去哪儿了 - Điền Phương đi đâu?
#031 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 31 - 田芳去哪儿了 - Điền Phương đi đâu?
#033 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 33 - 我下了班就去看房子了 - Tôi vừa đi làm về liền đi xem căn hộ
#034 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 34 - 我都做完了 - Tôi đều làm hết
#035 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 35 - 我来中国两个多月了 - Tôi đến Trung Quốc được hơn hai tháng rồi
#036 - GT Hán ngữ 6 Quyển - Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) - Quyển 3 - Bài số 36 - Ôn tập
#037 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 37 – 我比你更喜欢音乐 - Mình còn thích âm nhạc hơn cả bạn
#038 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 38 – 我们那儿的冬天跟北京一样冷 - Mùa đông của chúng tôi cũng lạnh như của Bắc Kinh
#038 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 38 – 我们那儿的冬天跟北京一样冷 - Mùa đông của chúng tôi cũng lạnh như của Bắc Kinh
#038 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 38 – 我们那儿的冬天跟北京一样冷 - Mùa đông của chúng tôi cũng lạnh như của Bắc Kinh
#041 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 41 - 我听过钢琴协奏曲 《黄河》- Tôi đã nghe qua bản hợp xướng piano Hoàng Hà
#041 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 41 - 我听过钢琴协奏曲 《黄河》- Tôi đã nghe qua bản hợp xướng piano Hoàng Hà
#041 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 41 - 我听过钢琴协奏曲 《黄河》- Tôi đã nghe qua bản hợp xướng piano Hoàng Hà