Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 35: Từ 762 – 执

Đánh giá bài viết
《执》的笔顺动画写字动画演示
《执》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 关于这个案子原告被告
 • Phồn thể: 關於這個案子,原告、被告各執一端。
 • Pinyin: Guānyú zhège ànzi, yuángào, bèigào gè zhí yīduān.
 • Tiếng Bồi: quan dúy chưa cơ an chự, doén cao, bây cao cưa chứ i toan.
 • Dịch tiếng Việt: Về vụ án này, nguyên đơn và bị đơn mỗi bên giữ một lợi thế.
 • Dịch tiếng Anh: In the case, the prosecutor and defendant both stick to their own arguments.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 对于自己追求矢志不渝
 • Phồn thể: 他是一個執著的人,對於自己的追求矢志不渝。
 • Pinyin: Tā shì yīgè zhízhuó de rén, duìyú zìjǐ de zhuīqiú shǐzhì bù yú.
 • Tiếng Bồi: tha sư í cưa chứ chúa tợ rấn, tuây dúy chư chỉ tợ chuây chiếu sử chư bu dúy.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy là một người kiên trì và có quyết tâm theo đuổi đam mê của riêng mình.
 • Dịch tiếng Anh: He is a determined personpersistent in pursuit.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương 35

Comments