Menu

0324 – 任务 – rènwù – Giải nghĩa, Audio, hướng dẫn viết – Sách 1099 từ ghép tiếng Trung thông dụng (Anh – Trung – Việt – Bồi)

Hướng dẫn viết từng nét từ này:

《任》字的笔顺动画演示

《任》的笔顺动画写字动画演示

《任》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《任》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《务》字的笔顺动画演示

《务》的笔顺动画写字动画演示

《务》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《务》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi:  Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin:  Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể:   Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

 • 他不惧怕任务
 • 他不懼怕任務
 •  Tā bù jùpà rènwù
 •  tha bú chuy ba rấn u
 •  He did not have his heart in the task
 •  Anh ấy không sợ hãi khi làm nhiệm vụ

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Các chữ vần R, Phần 04 (0301 - 0400), Sách 1099 từ ghép tiếng Trung thông dụng (Anh - Trung - Việt - Bồi)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.