Menu

Chi tiết sách bản cứng! Danh sách 5099 từ HSK1, HSK2, HSK3, HSK4, HSK5, HSK6 sách từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK1 – HSK6

Rate this post

Danh sách 5099 (thêm 99 thành ngữ bổ sung chương trình mới) từ trong sách Từ điển HSK hiện đại: 5099 chữ Hán trong HSK1 – 6. Đây là tài liệu quà tặng khi mua sách bản cứng Từ Điển Tam Ngữ 5099 từ vựng HSK từ 1 – 6, xem chi tiết sách TẠI ĐÂY ạ!

99 từ vựng + thành ngữ bổ sung HSK1 – HSK6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, Quà tặng khi mua sách

Comments