Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

#000 – Chi tiết các bài trong 6 quyển giáo trình Hán ngữ – Trần Thị Thanh Liêm

#000 - Chi tiết các bài trong 6 quyển giáo trình Hán ngữ - Trần Thị Thanh Liêm
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm 82
Audio sách Phát triển từ vựng tiếng Trung Ứng dụng (in màu)

Audio nghe sách Cuộc đời phụ nữ: Muôn vàn lý do hạnh phúc

[Download Free, PDF] Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (phiên bản Gốc)

[Download Free, PDF] Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (phiên bản Gốc)

Tổng hợp các bài thành ngữ, tục ngữ tiếng Trung

Tổng hợp các bài thành ngữ, tục ngữ tiếng Trung

Audio sách Phát triển từ vựng tiếng Trung Ứng dụng (in màu)

Audio nghe sách Bài tập Luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ – Trung cấp, giao tiếp HSK)

Audio sách Phát triển từ vựng tiếng Trung Ứng dụng (in màu)

Audio nghe sách 123 Thông điệp thay đổi tuổi trẻ

Audio sách Phát triển từ vựng tiếng Trung Ứng dụng (in màu)

Audio nghe sách 101 Thông điệp thay đổi cuộc đời phụ nữ

[pdf Và Mp3] Link Drive Pdf Và Mp3 Giáo Trình Hán Ngữ 6 Quyển Mới - Trần Thị Thanh Liêm

[PDF và MP3] Link drive PDF và Mp3 giáo trình Hán ngữ 6 quyển mới – Trần Thị Thanh Liêm

danhsachcacbai

Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Danh sách các bài

#001 - #005 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 01 đến bài số 05

#001 – #005 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 01 đến bài số 05

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8  +  1  =  

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

0834531468
Liên hệ