Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

#039 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 39 – 冬天快要到了 – Mùa đông sắp đến rồi

#038 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 38 – 我们那儿的冬天跟北京一样冷 - Mùa đông của chúng tôi cũng lạnh như của Bắc Kinh
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm 0

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>