Menu
A: 服务员,小笼包一笼有几个? fúwùyuán, xiǎolóngbāo yī lóng yǒu jǐ ge? Phục vụ, một khay nhỏ có bao nhiêu chiếc bánh? B:…