Menu

HSK6 – Phần 16 (3251 – 3300)

 《画》字的笔顺动画演示 《画》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《蛇》字的笔顺动画演示 《蛇》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《添》字的笔顺动画演示 《添》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《足》字的笔顺动画演示 《足》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng Phát âm bồi: Xem…