Dành cho người mới học

214 bộ thủ Bộ thủ 028 厶 KHƯ, TƯ
214 bộ thủ Bộ thủ 029 又 HỰU
214 bộ thủ Bộ thủ 030 口 KHẨU
214 bộ thủ Bộ thủ 031 囗 VI
214 bộ thủ Bộ thủ 032 土 THỔ
214 bộ thủ Bộ thủ 033 士 SĨ
214 bộ thủ Bộ thủ 034 夂 TRĨ
214 bộ thủ Bộ thủ 035 夊 TUY
214 bộ thủ Bộ thủ 036 夕 TỊCH
214 bộ thủ Bộ thủ 037 大 ĐẠI
214 bộ thủ Bộ thủ 038 女 NỮ
214 bộ thủ Bộ thủ 039 子 TỬ
214 bộ thủ Bộ thủ 040 宀 MIÊN
Kiến thức cơ bản - Các tên tiếng Việt thông dụng dịch sang tiếng Trung
Kiến thức cơ bản - Một số lượng từ hay dùng trong tiếng Trung
Kiến thức cơ bản - Học thuộc 214 bộ thủ chữ Hán qua thơ
Kiến thức cơ bản - 6 bài học tiếng Trung giao tiếp cơ bản
Kiến thức cơ bản - Một số câu cơ bản, một số cấu trúc cơ bản và một số ngữ pháp cơ bản
Kiến thức cơ bản - Biến điệu (变调)
Posts pagination