Menu

[Ngữ pháp] Phân biệt 快。。了,快要。。。 了,就要。。。了, 要。。。。了

5/5 - (5 bình chọn)

[Ngữ pháp] Phân biệt 快。。了,快要。。。 了,就要。。。了, 要。。。。了

1,
“快……了”、“快要……了”、“就要……了”、“要……了”
以上四个词组都有“表示在很短的时间之内将要发生的事情”的意思。在这种场合,上面四个词组的意思和用法完全一样,可以互相代替。

(Yǐshàng sì gè cízǔ dōu yǒu “biǎoshì zài hěn duǎn de shíjiān zhī nèi jiāngyào fāshēng de shìqíng” de yìsi. Zài zhè zhǒng chǎnghé, shàngmiàn sì gè cízǔ de yìsi hé yòngfǎ wánquán yīyàng, kěyǐ hùxiāng dàitì.)

Biểu thị một sự việc sắp xảy ra trong tương lai gần. Dịch là “sắp…rồi”, ví dụ “冬天快要到了“
(”Dōngtiān kuàiyào dàole “)- Mùa đông sắp đến rồi. Trong trường hợp này thì hoàn toàn có thể thay thể cho nhau được.
例如:
天上布满乌云,下雨
天上布满乌云,快要下雨
天上布满乌云,就要下雨
天上布满乌云,下雨

(Tiānshàng bù mǎn wūyún, kuài xià yǔle;
tiānshàng bù mǎn wūyún, kuàiyào xià yǔle;
tiānshàng bù mǎn wūyún, jiù yào xià yǔle;
tiānshàng bù mǎn wūyún, yào xià yǔle;)

Đều là: Trời đầy mây đen, sắp mưa rồi!

2,
“就要……了”还有另外一个意思,表达“唯独需要……”。
例如:我不要什么啤酒、红茶和汽水,就要咖啡。——意思就是只要咖啡,其他饮料都不要。

(“Jiù yào……le” hái yǒu lìngwài yīgè yìsi, biǎodá “wéi dú xūyào……”.
Lìrú: Wǒ bùyào shénme píjiǔ, hóngchá hé qìshuǐ, jiù yào kāfēile.——Yìsi jiùshì zhǐyào kāfēi, qítā yǐnliào dōu bùyào.)

就要 thì có 1 ý nghĩa là CHỈ CẦN, ví dụ câu trên là “Tôi chẳng cần bia, trà hoặc nước có ga, chỉ cần cà phê” – Ý là chỉ cần cà phê, ngoài ra chẳng cần gì cả.

Cũng có một số nơi cho rằng: “Nếu trong câu có một thời gian cụ thể thì không thể dùng: 快要。。。了, mà phải dùng 就要。。。了,”

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments