Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

Thành ngữ Trung Quốc: Đối Ngưu Đàn Cầm – 对牛弹琴 (Duìniútánqín) – Đàn gảy tai trâu

Thành ngữ tiếng Trung Đối Ngưu Đàn Cầm
Thành ngữ tiếng Trung 0
No image

Thành ngữ tiếng Trung: 一心一意 (Yī xīn yī yì) – Nhất Tâm Nhất Ý

Tổng hợp các bài thành ngữ, tục ngữ tiếng Trung

Tổng hợp các bài thành ngữ, tục ngữ tiếng Trung

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 青山绿水 (Qīngshān lǜ shuǐ) – Thanh Sơn Lục Thủy

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 风和日丽 (Fēng hé rì lì) – Phong Hòa Nhật Li

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 春花怒放 (Chūnhuā nùfàng) – Xuân Hoa Nộ Phóng

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 生死之交 (Shēngsǐ zhī jiāo) – Sinh Tử Chi Giao

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 比翼双飞 (Bǐyì shuāngfēi) – Tỉ Dựt Song Phi

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 湖光山色 (Húguāngshānsè) – Hồ Quang Sơn Sắc

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 和风细雨 (Héfēngxìyǔ) – Hòa Phong Tế Vũ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

  +  37  =  43

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

0834531468
Liên hệ