Menu

Xem sách bản cứng ở đây [1001 bức thư viết cho tương lai] Bức thư số #019

 第019封信
如果你爱上一个男人,那么你不一定要很被动,等待他来找你,机会 是要把握的,这句话一样可以用在爱情上,要知道错过了就没有了。 Rúguǒ nǐ ài shàng yīgè nánrén, nàme nǐ bù yīdìng yào hěn bèidòng, děngdài tā lái zhǎo nǐ, jīhuì shì yào bǎwò de, zhè jù huà yīyàng kěyǐ yòng zài àiqíng shàng, yào zhīdào cuòguòle jiù méiyǒule.

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments