Menu

2321 – 议论 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《议》字的笔顺动画演示

《议》的笔顺动画写字动画演示

《议》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《议》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《论》字的笔顺动画演示

《论》的笔顺动画写字动画演示

《论》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《论》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他好背后议论人
 • Phồn – 他好背後議論人
 • Pinyin – Tā hǎo bèihòu yìlùn rén
 • Bồi – Tha hảo pây hâu y luân rấn
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy là một người nói tốt
 • Dịch tiếng Anh – He likes discussing other people behind their backs.

Ví dụ 2:

 • Giản – 同事的议论让他很伤心
 • Phồn – 同事的議論讓他很傷心
 • Pinyin – Tóngshì de yìlùn ràng tā hěn shāngxīn
 • Bồi – Thúng sư tơ y luân rang tha hẩn sang xin
 • Dịch tiếng Việt – Ý kiến của đồng nghiệp làm anh buồn
 • Dịch tiếng Anh – He was very hurt by his colleagues comments.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

8  +  1  =