Menu

2330 – 迎接 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《迎》字的笔顺动画演示

《迎》的笔顺动画写字动画演示

《迎》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《迎》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《接》字的笔顺动画演示

《接》的笔顺动画写字动画演示

《接》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《接》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她的迎接非常冷淡
 • Phồn – 她的迎接非常冷淡
 • Pinyin – Tā de yíngjiē fēicháng lěngdàn
 • Bồi – Tha tơ dính chia phây cháng lẩng tan
 • Dịch tiếng Việt – Lời chào của cô ấy rất lạnh
 • Dịch tiếng Anh – Her greeting was cold and inhospitable.

Ví dụ 2:

 • Giản – 勇于迎接挑战
 • Phồn – 勇於迎接挑戰
 • Pinyin – Yǒngyú yíngjiē tiǎozhàn
 • Bồi – Dủng duy dính chia thảo chan
 • Dịch tiếng Việt – Sự can đảm để gặp thử thách
 • Dịch tiếng Anh – have the courage to take on a challenge


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 23 (2301 – 2350)

Comments

11  +    =  21