Menu

2352 – 语气 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《语》字的笔顺动画演示

《语》的笔顺动画写字动画演示

《语》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《语》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《气》字的笔顺动画演示

《气》的笔顺动画写字动画演示

《气》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 急迫的语气
 • Phồn – 急迫的語氣
 • Pinyin – Jípò de yǔqì
 • Bồi – Chí pua tơ dủy chi
 • Dịch tiếng Việt – Giai điệu khẩn cấp
 • Dịch tiếng Anh – a note of urgency

Ví dụ 2:

 • Giản – 用祈使语气
 • Phồn – 用祈使語氣
 • Pinyin – Yòng qí shǐ yǔqì
 • Bồi – Dung chí sứ dủy chi
 • Dịch tiếng Việt – Bắt buộc
 • Dịch tiếng Anh – in the imperative


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

1  +  7  =