Menu

2358 – 原料 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《原》字的笔顺动画演示

《原》的笔顺动画写字动画演示

《原》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《原》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《料》字的笔顺动画演示

《料》的笔顺动画写字动画演示

《料》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《料》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 这个菜肴的原料是豆腐皮
 • Phồn – 這個菜餚的原料是豆腐皮
 • Pinyin – Zhège càiyáo de yuánliào shì dòufu pí
 • Bồi – Chưa cơ chai dóa tơ doán leo sư tâu phu phí
 • Dịch tiếng Việt – Thành phần của món ăn này là váng đậu phụ
 • Dịch tiếng Anh – The dish is made from the skin of soy-bean milk

Ví dụ 2:

 • Giản – 这个菜的原料是长条茄子
 • Phồn – 這個菜的原料是長條茄子
 • Pinyin – Zhège cài de yuánliào shì cháng tiáo qiézi
 • Bồi – Chưa cơ chai tơ doán leo sư chang théo chía chư
 • Dịch tiếng Việt – Nguyên liệu cho món ăn này là cà tím dài
 • Dịch tiếng Anh – The material of this dish is long- thin eggplants


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

6  +  4  =