Menu

2380 – 粘贴 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《粘》字的笔顺动画演示

《粘》的笔顺动画写字动画演示

《粘》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《粘》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《贴》字的笔顺动画演示

《贴》的笔顺动画写字动画演示

《贴》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《贴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们用透明胶带粘贴海报
 • Phồn – 我們用透明膠帶粘貼海報
 • Pinyin – Wǒmen yòng tòumíng jiāodài zhāntiē hǎibào
 • Bồi – Ủa mân dung thâu mính cheo tai chan thia hải pao
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi dán poster với băng dính
 • Dịch tiếng Anh – We used transparent tape to hang the posters

Ví dụ 2:

 • Giản – 允许快速粘贴
 • Phồn – 允許快速粘貼
 • Pinyin – Yǔnxǔ kuàisù zhāntiē
 • Bồi – Duýn xủy khoai su chan thia
 • Dịch tiếng Việt – Cho phép dán nhanh
 • Dịch tiếng Anh – allow fast paste


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

6  +  4  =