Menu

2390 – 着火 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《着》字的笔顺动画演示

《着》的笔顺动画写字动画演示

《着》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《着》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《火》字的笔顺动画演示

《火》的笔顺动画写字动画演示

《火》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《火》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 啊!着火了!
 • Phồn – 啊!著火了!
 • Pinyin – A! Zháohuǒle!
 • Bồi – A! Cháo hủa lơ!
 • Dịch tiếng Việt – A! Cháy rồi!
 • Dịch tiếng Anh – Oh! It’s caught fire!

Ví dụ 2:

 • Giản – 不得了,着火了!
 • Phồn – 不得了,著火了!
 • Pinyin – Bùdéliǎo,zháohuǒle!
 • Bồi – Pu tứa lẻo, cháo hủa lơ!
 • Dịch tiếng Việt – Thật đáng kinh ngạc, trên lửa!
 • Dịch tiếng Anh – My God! It’s on fire.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 24 (2351 – 2400)

Comments

43  +    =  45