Menu

2459 – 装饰 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《装》字的笔顺动画演示

《装》的笔顺动画写字动画演示

《装》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《装》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《饰》字的笔顺动画演示

《饰》的笔顺动画写字动画演示

《饰》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《饰》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 船很快装饰一新
 • Phồn – 船很快裝飾一新
 • Pinyin – Chuán hěn kuài zhuāngshì yī xīn
 • Bồi – Choán hẩn khoai choang sư y xin
 • Dịch tiếng Việt – Con tàu sẽ sớm được trang trí
 • Dịch tiếng Anh – The boat was quickly painted up.

Ví dụ 2:

 • Giản – 房间装饰的很优雅
 • Phồn – 房間裝飾的很優雅
 • Pinyin – Fángjiān zhuāngshì de hěn yōuyǎ
 • Bồi – Pháng chiên choang sư tơ hẩn dâu dả
 • Dịch tiếng Việt – Phòng được trang trí rất thanh lịch
 • Dịch tiếng Anh – UpdatiThe room was elegantly decorated.ng


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

8  +  2  =