Menu

2476 – 自动 – HSK5 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《自》字的笔顺动画演示

《自》的笔顺动画写字动画演示

《自》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《自》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《动》字的笔顺动画演示

《动》的笔顺动画写字动画演示

《动》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《动》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 它自动接通
 • Phồn – 它自動接通
 • Pinyin – Tā zìdòng jiē tōng
 • Bồi – Tha chư tung chia thung
 • Dịch tiếng Việt – Nó kết nối tự động
 • Dịch tiếng Anh – It switches itself on automatically.

Ví dụ 2:

 • Giản – 电子门自动开了
 • Phồn – 電子門自動開了
 • Pinyin – Diànzǐ mén zìdòng kāile
 • Bồi – Tiên chử mấn chư tung khai lơ
 • Dịch tiếng Việt – Cửa điện tử tự động mở
 • Dịch tiếng Anh – The door opens electronically.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK5, HSK5 – Phần 26 (2451 – 2500)

Comments

  +  19  =  28