Menu

Xem sách bản cứng Bộ tập viết tiếng Trung Lý Tiểu Long: Quyển Hạ – Trang 03

Ở mỗi chữ có Link, các bạn click vào từng chữ để link sang phần có hướng dẫn từng nét cho từng chữ bằng Video, chuỗi hình ảnh, có cả audio nghe và ví dụ nhé!

Cột 01Cột 02Cột 03Cột 04Cột 05Cột 06Cột 07Cột 08Cột 09Cột 10Cột 11Côt 12
Píng shéng chá wéixiǎn shùn liǎ suǒhuò
BÌNH (bình rượu)HỆ (hệ số; hệ thống; hệ trọng; mẫu hệ)THỪNG (dây thừng; thẳng thừng )TRÀ (uống trà )NGUY (nguy hiểm)HIỂM (bí hiểm; hiểm ác, nham hiểm)THUẬN (thuận lòng; thuận lợi; thuận tiện; hoà thuận)LƯỠNG (kĩ lưỡng)SÁCH (sách nhiễu)KHÍCH (khích bác; khích lệ)ĐỔ (đổ kích (đón đánh); ĐỔ CHỦY (bóp họng không cho nói) )HOẠCH (thu hoạch)
dān kuānmǎi cāi tángpàn rén tiē
DƯ (dư thủ dư cầu dư phong)ĐẮN (đắn đo; đúng đắn; đứng đắn)KHOAN (khoan khoái, khoan thai; khoan nhượng)DỊU (dịu dàng, dịu ngọt; dịu giọng; xoa dịu)MÃI (khuyến mãi)SAI (đoán chừng):ĐƯỜNG (ngọt như đường)TỨC (tức tối; tức tốc)TẠP (chặn lại)PHÁN (mong mỏi)nhân đứcTHIẾP (dán, dính); bưu thiếp

TAM


NIÊN


CẤP

HẠ

SÁCH
yànzēng è dào jiān ǒu zhān quān yàng juàn
ÉN (chim én)TỤ (tụ lại)TĂNG (tăng lên)LƯỚT (lướt qua)ĐẠO CỐC (hạt lúa), đạo khang (cám)TIÊM (tiêm chủng, mũi tiêm)NGẪU (ngẫu nhiên)CHĂM (chăm chăm (chuyên tâm vào việc gì))KHUYÊN (khuyên tai)DẠNG (đãng dạng dạng nhũ )QUYỂN (quyện vào nhau)BÙA (bùa phép)
yǎn zàn yǒngzhuāng cáijiǎn bīn āi lián
DIỄN (diễn thuyết; diễn tả; diễn viên; suy diễn)TÁN (tham tán, tán thành)VIẾNG (viếng thăm)BÍCH (ngọc bích)TRANG (trang điểm, trang sức)TÀI (cắt, đuổi)TIỄN (cái kéo; cắt); tiễn trừ )TÂN (bờ nước, gần nước)TỬ (tử ngoại)HÀ (bạc hà)AI (đến gần)LIÊN (cây sen): LIÊN TỬ (hạt sen) )
仿
péng zhàng fǎngshang piān dǎo qīngtíng cuì gǎn
BÙNG (cháy bùng; bập bùng; bão bùng )TRƯỚNG (bụng trướng lên)PHẲNG (bằng phẳng)PHẬT (đức phật, phật giáo)THƯỜNG (xiêm dàn bà)PHIẾN (phiến loạn )ĐẠO (vũ đạo)THANH ĐÌNH (con chuồn chuồn)ĐÌNH (con chuồn chuồn)THÚY (màu biếc; chim bói cá)CHÂN (cốc uống rượu)PHÚC (tâm phúc)
chì chènshān tòu fàn pào wēng dǒuōuzhōu
XÍCH THỦ (tay không)SẤN SAM (áo lót); áo sơ miTHẤU (thấu kính, thẩm thấu )PHÍM (phím đàn)BẦU (bầu sen chỗ trũng có nước) )TỰ DƯỠNG (chăn nuôi)ÔNG (ông nội, ông ngoại, ông trời)ĐẨU NHIÊN (sự thay đổi)BÍCH LŨY (rào ngăn)ÂU (đàn bà thế ấy âu một người)CHÂU (châu á, châu mĩ, châu phi )
ruìshì shū shū zhòu shè zhèng jiù zài
THỤY (điềm lành)SĨ (kẻ sĩ, quân sĩ )THƯ (thư thả )KHẢI MÔN (mở cửa), KHẢI PHONG (mở bì thư)THÙ (không giống; đặc biệt; rất nhiều)SẬU NHIÊN (đột ngột)THIỆP (can thiệp)MỆT (mệt mỏi,chết mệt)CHÍNH (triều chính, chính đảng, chính phủ)ĐẠP (đầu đội trời chân đạp đất)CỨU (cứu nguy, cấp cứu)TẢI (vận tảI)
sēn cōng zhàn gài kǎn luǒ kuò dòng chái chuǎn
CHÙM (chùm hoa, chùm quả; chết chùm; rễ chùm )UẤT (uất huyết, uất ức)SONG ĐẦU (củ hành) ĐẬM (đậm đà, đậm đặc, đậm nét; sâu đậm)TRÀ HỒ CÁI (cái nắp)LÊ (cái cày): LÊ HOA (lưỡi cày) )KHẢM SÀI (chặt tỉa);KHẢM CẨU (ném chó)KHỎA (khoả thân)KHUẾCH (khuếch đại, khếch tán, khuếch trương)LƯƠNG ĐỐNG (xà dọc)THẦY (thầy đồ, thầy bói, thầy cúng, thầy u)SUYỄN (hen suyễn)
窿
lóng láng diāo jiē quàn huǐ pánchán
RÊ (rê lưỡi lên môi)NGỤ (ngụ ý, trú ngụ) TẮC (phép tắc)QUẬT (hốc): THẠCH THUẬT (hang)LỌN (bán lọn)LANG (loài lang sói)CHỦY LÍ ĐIÊU TRƯỚC YÊN QUYỂN (miệng ngậm ống điếu)NHAI LỘ (đường phố)KHUYẾN (khuyến cáo; khuyến khích)HỐI (hối cải, hối hận)BÀN (bàn cờ)TRIỀN (triền miên)
yìnggōng wèi shèjiàn liè yàn xián bēicǎn tòng
NGẠNH (ương ngạnh)NGỤY (nước Nguỵ )XẠ (thiện xạ; phản xạ )TÊN (mũi tên)LIỆP HỘ (thợ săn);LIỆP CẨU (chó săn)nhanh nhẹnHUYỀN (đàn huyền cầm )BAY (bay bướm)THẢM (thảm kịch, thê thảm) RỦ (rủ lòng thương)THỐNG (thống khổ)
liè dīngzhǔ pái kào shěn shǎng yuè shú
PHÂN LIÊT (nứt rạn); LIỆT NGẬN (đường nứt nẻ))ĐINH (đinh ninh)CHÚC (chúc thư, di chúc)BÀI (an bài)KHÉO (khéo léo)BỨC (bức tranh)THẨM (thẩm tra, thẩm phán)TÚC (nghiêm túc)THƯỞNG (trưa; ban ngày) hài lòngTHỤC (trái chín); thuần thụcDỨT (chấm dứt; dấm dứt; dứt điểm)
Cột 01Cột 02Cột 03Cột 04Cột 05Cột 06Cột 07Cột 08Cột 09Cột 10Cột 11Cột 12

Xem các trang khác của quyển Hạ

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Bộ tập viết Lý Tiểu Long - Quyển Hạ

Comments