Menu

Cách viết từng nét chữ 父

《父》字的笔顺动画演示

《父》的笔顺动画写字动画演示

《父》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《父》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 父


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Tags:  

Comments