Menu

 

Danh sách 5099 từ HSK1, HSK2, HSK3, HSK4, HSK5, HSK6

Danh sách 5099 (thêm 99 thành ngữ bổ sung chương trình mới) từ trong sách Từ điển HSK hiện đại: 5099 chữ Hán trong HSK1 – 6. Đây là tài liệu quà tặng khi mua sách bản cứng Từ Điển Tam Ngữ 5099 từ vựng HSK từ 1 – 6, xem chi tiết sách TẠI ĐÂY ạ!

214 BỘ THỦ TIẾNG TRUNG

150 từ vựng HSK1

150 từ vựng HSK2

300 từ vựng HSK3

600 từ vựng HSK4

1300 từ vựng HSK5

2500 từ vựng HSK6

99 từ vựng + thành ngữ bổ sung HSK1 – HSK6

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, Quà tặng khi mua sách

Comments