Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Đến buổi phỏng vấn xin việc – Making Friends and Drinking Coffee – Part 07


B: 你们要喝咖啡吗?
小梅: 要。
B: Nǐmen yào hē kāfēi ma?
Xiǎoméi:
Yào.
B: 你們要喝咖啡嗎?
小梅: 要。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

王明: 好的。
B: 好的。我们走吧!
Wáng míng: Hǎo de.
B:
Hǎo de. Wǒmen zǒu ba!
王明: 好的。
B: 好的。我們走吧!

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 


Xem các phần khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương Making Friends and Drinking Coffee, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments