Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LÀM QUEN, GIỚI THIỆU TÊN trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề LÀM QUEN, GIỚI THIỆU TÊN trong tiếng Trung
1.   您贵姓?Nín guìxìng?  Họ của ông/bà?
我姓张。Wǒ xìng Zhāng. Họ của tôi là Trương.2.   你姓什么?Nǐ xìng shénme? Bạn họ gì?
我姓阮。Wǒ xìng Ruǎn. Tôi họ Nguyễn.

3.   她姓什么?Tā xìng shénme? Cô ấy họ gì?
她姓黎。Tā xìng Lí. Cô ấy họ Lê.

4.   你叫什么名字?Nǐ jiào shénme míngzi? Anh tên là gì?
我叫范扬州。Wǒ jiào Fàn Yáng Zhōu. Tôi tên là Phạm Dương Châu.

5.   你叫什么?Nǐ jiào shénme? Bạn tên gì?
我叫王英。Wǒ jiào Wáng Yīng. Tôi tên Vương Anh.

6.   他是谁?Tā shì shéi? Anh ấy là ai?
他是我朋友。Tā shì wǒ péngyǒu. Anh ấy là bạn của tôi.

*Giới thiệu:
hoc-hanh-thi-cu

7.   你是。。。?Nǐ shì…? Cậu là…?
我叫小英,是张老师的学生。
Wǒ jiào Xiǎo Yīng, shì Zhāng lǎoshī de xuéshēng.
Tôi tên là tiểu Anh, là học sinh của cô giáo Trương.

8.   我(来)介绍一下儿。这位是旅行公司经理王汉明先生。
Wǒ (lái) jièshào yí xiàr. Zhè wèi shì lǚxíng gōngsī jīnglǐ Wáng Hàn Míng xiānshēng.
Tôi giới thiệu 1 chút, vị này là Vương Hán Minh, là giám đốc công ty du lịch.

很高兴见到你。/认识你很高兴。
Hěn gāoxìng jiàn dào nǐ./Rènshi nǐ hěn gāoxìng.
Rất vui được gặp bạn./ Rất vui được làm quen với bạn.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Dành cho người mới học, Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.