Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BỐ TRÍ NHIỆM VỤ trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề BỐ TRÍ NHIỆM VỤ trong tiếng Trung

如果对现有生产流程进行改动,你认为会不会涉及人员调动?
Rúguǒduìxiànyǒushēngchǎnliúchéngjìnxínggǎidòng, nǐrènwéihuì búhuìshèjírényuándiàodòng?
Nếu thay đổi quá trình sản xuất hiện nay thì anh có nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc điều động nhân viên không?

总的来看,影响不大,但是少数员工的岗位需要调整。
Zǒng de lái kàn, yǐngxiǎng bú dà, dànshì shǎoshù yuángōng de gǎngwèi xūyào tiáozhěng.
Nói chung là ảnh hưởng không nhiều, nhưng vị trí của một số nhân viên sẽ phải điều chỉnh.

嗯,虽然我对你的方案则上持肯定态度,但是公司整个生产流程的改动还是要谨慎。
Èn, suīrán wǒ duì nǐ de fāng’àn zé shàng chí kěndìng tàidù, dànshì gōngsī zhěng ge shēngchǎn liúchéng de gǎidòng háishì yào jǐnshèn.
Ồ, về nguyên tắc tuy tôi đồng ý với phương án của anh, nhưng khi thay đổi toàn bộ quá trình sản xuất của công ty, chúng ta cần phải thận trọng.

对,否则会影响整体的运行。
Duì, fǒuzé huì yǐngxiǎng zhěngtǐ de yùnxíng.
Đúng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành của toàn thể công ty.

这样吧,我授权你成立一个工作小组,按照你提出的方案,到杨厂长那里的一个车间进行一个月的试点。
Zhèyàng ba, wǒ shòuquán nǐ chénglì yí ge gōngzuò xiǎozǔ, ànzhào nǐ tíchū de fāng’àn, dào Yáng chǎngzhǎng nàlǐ de yí ge chējiān jìnxíng yí ge yuè de shìdiǎn.
Thế này nhé, tôi giao quyền cho anh thành lập một đội làm việc, dựa vào phương án mà anh đưa ra, tiến hành một thí nghiệm tại một phân xưởng ở chỗ của xưởng trưởng Dương trong vòng một tháng.
4-cac-mau-giao-tiep-co-ban

我觉得一个月时间有些短,两个月可能试点效果更高。
Wǒ juédé yí ge yuè shíjiān yǒuxiē duǎn, liǎng ge yuè kěnéng shìdiǎn xiàoguǒ gèng gāo.
Tôi cảm thấy thời gian một tháng quá ngắn, hai tháng thì thí điểm mới đạt hiệu quả cao hơn.

好,就给你两个月时间。如果效果好,就推广到全公司。如果效果不好,再重新研究这个方案的可能性。你看怎么样?
Hǎo, jiù gěi nǐ liǎng ge yuè shíjiān. Rúguǒ xiàoguǒ hǎo, jiù tuīguǎng dào quán gōngsī. Rúguǒ xiàoguǒ bù hǎo, zài chóngxīn yánjiū zhège fāng’àn de kěnéngxìng. Nǐkànzěnmeyàng?
Được, tôi sẽ cho anh thời gian 2 tháng. Nếu kết quả tốt thì sẽ tiến hành rộng rãi toàn công ty; nếu kết quả không tốt thì sẽ nghiên cứu lại tính khả thi của phương án này. Anh thấy thế nào?

谢谢经理的信任,我一定尽最大努力完成任务。
Xièxie jīnglǐ de xìnrèn, wǒ yīdìng jǐn zuìdà nǔlì wánchéng rènwù.
Cảm ơn sự tín nhiệm của giám đốc, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.

好的。我会和杨厂长打招呼,让他全力配合你。就这样,你去工作吧。
Hǎo de. Wǒ huì hé Yáng chǎngzhǎng dǎzhāohū, ràng tā quánlì pèihé nǐ. Jiù zhèyàng, nǐ qù gōngzuò ba.
Được rồi, tôi sẽ dặn dò xưởng trưởng Dương, để anh ta cố gắng hợp tác với anh. Cứ như thế nhé, anh đi làm việc đi.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

Sorry, comments are closed for this item.