Menu

Xem sách bản cứng ở đây [Tứ Hải Giai Huynh Đệ: Bạn là ai? Bạn từ đâu đến?] Góc trích dẫn hay

[Góc trích dẫn hay]

          欲望不能隐藏, 只能解决。认了, 就输了。

           Yùwàng bùnéng yǐncáng, zhǐ néng jiějué. Rènle, jiù shūle.

Ta không thể che giấu dục vọng, ta chỉ có thể giải quyết nó. Chấp nhận chính là thua.

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments