Menu

[Tứ Hải Giai Huynh Đệ: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?] Góc trích dẫn hay

当然很不同, 人生每一段路都有意义, 失败也好, 走错路也好, 都是 为了让你与他人不同, 最后都让你变成自己。辉煌和转折都用来写在 履历表上, 无用的岁月, 才包含着我们区别于他人的意义。
 
Dāngrán hěn bùtóng, rénshēng měi yīduàn lù dōu yǒu yìyì, shībài yě hǎo, zǒu cuò lù yě hǎo, dōu shì wèile ràng nǐ yǔ tārén bùtóng, zuìhòu dōu ràng nǐ biàn chéng zìjǐ. Huīhuáng hé zhuǎnzhé dōu yòng lái xiě zài lǚlì biǎo shàng, wúyòng de suìyuè, cái bāohánzhe wǒmen qūbié yú tārén de yìyì.

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Sách song ngữ Trung - Việt

Comments