Menu

0002 – 八 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0002 – 八 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0002 – 八 – HSK1 - Cách viết
0002 – 八 – HSK1 – Cách viết
0002 – 八 – HSK1 - Cách viết
0002 – 八 – HSK1 – Cách viết


Giải nghĩa

 • Hán Việt: BÁT
 • Phát âm bồi: Ba
 • Pinyin:
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh: eight
 • Nghĩa tiếng Việt: Số tám

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 百分之
 • 百分之七點八
 • Bǎi fēn zhī qī diǎn bā
 • Bải phân chư chi tẻn ba
 • Bảy phảy tám phần trăm
 • Seven point eight per cent

Ví dụ 2:

 • 八小时工作制
 • 八小時工作制
 • Bā xiǎoshí gōngzuò zhì
 • Ba xẻo sứ cung chua chư
 • Công việc tám tiếng một ngày
 • Eight hour working day

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1
Danh sách từ vựng HSK2
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK3
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK4
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK5
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK6
 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 八

0002 – 八 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-65000 từ vựng tiếng Trung 0002 – 八 – HSK15000 từ vựng tiếng Trung 0002 – 八 – HSK1


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments