Menu

0077 – 漂亮 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0077 – 漂亮 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《漂》的笔顺动画写字动画演示

《漂》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《亮》的笔顺动画写字动画演示

《亮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 看上去漂亮
 • 看上去漂亮
 • Kàn shàngqù piàoliang
 • khan sang chuy peo leng
 • nhìn rất xinh đẹp
 • to look pretty

Ví dụ 2:

 • 她非常漂亮
 • 她非常漂亮
 • Tā fēicháng piàoliang
 • tha phây cháng peo leng
 • Cô ấy thật xinh đẹp
 • she’s ever so pretty

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments