Menu

0001 – 爱 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0001 – 爱 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
5000 từ vựng HSK: 0001 – 爱 - Cách viết
5000 từ vựng HSK: 0001 – 爱 – Cách viết
5000 từ vựng HSK: 0001 – 爱 - Cách viết
5000 từ vựng HSK: 0001 – 爱 – Cách viết

Giải nghĩa

 • Hán Việt: ÁI
 • Phát âm bồi: AI
 • Pinyin: Ài
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh: love
 • Nghĩa tiếng Việt: yêu

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她爱购物。
 • 她愛購物。
 • Tā ài gòuwù.
 • Tha ai câu u!
 • Cô ấy thích mua sắm
 • She loves shopping

Ví dụ 2:

 • 你怎么就不明白她爱你呢?
 • 你怎麼就不明白她愛你呢?
 • Nǐ zěnme jiù bù míngbái tā ài nǐ ne?
 • Nỉ chẩn mơ chiêu bu mính bái tha ai nỉ nơ?
 • Làm thế nào mà bạn không biết cô ấy thích bạn chứ?
 • Can’t you get it through your skull that she loves you?

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ 爱 theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1
Danh sách từ vựng HSK2
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK3
Danh sách từ vựng HSK4
Danh sách từ vựng HSK5
Danh sách từ vựng HSK6

5000 từ vựng tiếng Trung 0001 – 爱 – HSK15000 từ vựng tiếng Trung 0001 – 爱 – HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments