Các câu cảm ơn bằng tiếng Trung ý nghĩa kèm cách phát âm

Các câu cảm ơn bằng tiếng Trung ý nghĩa kèm cách phát âm
Hán tự thường dùng, Học giao tiếp tiếng Trung