Menu

Các bộ thủ 17 nét

  Pinyin: yuè Âm Hán Việt: dược, thược Unicode: U+9FA0 Tổng nét: 17 Bộ: dược 龠 (+0 nét) Lục thư: Tượng hình Nét bút: ノ丶一丨フ一丨フ一丨フ一丨フ一丨丨 Độ thông…