Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

HSK5 – Phần 14 (1851 – 1900)

1886 – 农业 – Hsk5 – Từ điển Tam Ngữ 5099 Từ Vựng Hsk 1-6
1886 – 农业 – Hsk5 – Từ điển Tam Ngữ 5099 Từ Vựng Hsk 1-6
1895 配合
1894 佩服
1893 赔偿
1892 培养
1891 培训
1890 盼望
1889 派
1888 拍
1887 偶然
1886 欧洲
1885 女士
1884 浓
1883 农业
1882 农民
1881 农村
1880 牛仔裤
1879 宁可
1878 念
Posts pagination