Menu

HSK6 – Phần 13 (3101 – 3150)

《根》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《深》字的笔顺动画演示 《深》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《蒂》字的笔顺动画演示 《蒂》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《固》字的笔顺动画演示 《固》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: CĂN THÂM ĐẾ CỐ Pinyin: Xem trên sách bản cứng…