Menu

HSK6 – Phần 31 (4001 – 4050)

《日》字的笔顺动画演示 《日》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《新》字的笔顺动画演示 《新》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《月》字的笔顺动画演示 《月》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《异》字的笔顺动画演示 《异》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: NHẬT TÂN NGUYỆT DỊ Phát âm bồi: Xem…