Menu

HSK6 – Phần 32 (4051 – 4100)

《伤》字的笔顺动画演示 《伤》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《脑》字的笔顺动画演示 《脑》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《筋》字的笔顺动画演示 《筋》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: Xem trên sách bản cứng Phát âm bồi: Xem trên sách…
《深》字的笔顺动画演示 《深》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《情》字的笔顺动画演示 《情》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《厚》字的笔顺动画演示 《厚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) 《谊》字的笔顺动画演示 《谊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字) Giải nghĩa Hán Việt: THÂM TÌNH HẬU NGHỊ Phát âm bồi: Xem…