Menu

CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TIẾNG TRUNG VỚI 都 VÀ 也

Đánh giá bài viết

Xem các bài ngữ pháp khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments