Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

Thành ngữ Trung Quốc: Độc Mộc Bất Thành Lâm (独木不成林) – Cô Thụ Bất Thành Lâm – Một cây làm chẳng nên non

Thành ngữ tiếng Trung 0
No image

Thành ngữ tiếng Trung: 春草萋萋 (Chūncǎo qī qī) – Xuân Thảo Thê Thê

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 阳春三月 (Yángchūn sān yuè) – Dương Xuân Tam Nguyệt

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 春回大地 (Chūn huí dàdì) – Xuân Hồi Đại Địa

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 心心相印 (Xīnxīnxiāngyìn) – Tâm Tâm Tương Ứng

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 范张鸡黍 (Fàn zhāng jī shǔ) – Phạm Trương Kê Thử

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 山清水秀 (Shānqīngshuǐxiù) – Sơn Thanh Thủy Tú

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 乍暖还寒 (Zhà nuǎn huán hán) – Sạ Noãn Hoàn Hàn

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 春风荡荡 (Chūnfēng dàngdàng) – Xuân Phong Đãng Đãng

No image

Thành ngữ tiếng Trung: 刎颈之交 (Wěnjǐng zhī jiāo) – Vẫn Cảnh Chi Giao

Leave a Reply

Your email address will not be published.

3  +  5  =  

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

0834531468
Liên hệ