Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 026 -问路 – Hỏi đường

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 026

兰兰:今天天气真不错。我早就想到后海玩儿,今天终于有机会啦。(Lán lán: Jīntiān tiānqì zhēn bùcuò. Wǒ zǎo jiù xiǎngdào hòuhǎi wán er, jīntiān zhōngyú yǒu jīhuì la)
Lan Lan: Hôm nay thời tiết thật đẹp. Mình đã sớm muốn đến Hậu Hải chơi rồi, hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội đi rồi.
Mike:兰兰,后海是大海吗?那儿都有什么好玩儿的?(Lán lán, hòuhǎi shì dàhǎi ma? Nà’er dōu yǒu shé me hǎowán er de?)
Mike:Lan Lan, Hậu Hải là biển lớn phải không? Ở đó có gì vui không?
兰兰:麦克,后海不是海。你知道吗:蒙古语管湖叫海子,元朝定都时候,就开始把湖叫海了。你看:还有北海、中南海。所以,后海就是一个湖。(Lán lán: Màikè, hòuhǎi bùshì hǎi. Nǐ zhīdào ma: Ménggǔ yǔ guǎn hú jiào hǎizi, yuáncháo dìng dū shíhòu, jiù kāishǐ bǎ hú jiào hǎile. Nǐ kàn: Hái yǒu běihǎi, zhōngnánhǎi. Suǒyǐ, hòuhǎi jiùshì yīgè hú)
Lan Lan: Mike, Hậu Hải không phải là biển. Bạn biết không: Tiếng Mông Cổ gọi hồ là hải, lúc triều Nguyên định đô, đã bắt đầu gọi hồ là hải rồi. Bạn xem: còn có Bắc Hải, Trung Nam Hải. Cho nên, Hậu Hải chỉ là một cái hồ.
兰兰:小明,我们怎么走啊?(Lán lán: Xiǎomíng, wǒmen zěnme zǒu a?)
Lan Lan: Tiểu Minh, chúng ta làm sao đi đến đó đây?
小明:这个……我们先坐公共汽车到…… (Xiǎomíng: Zhège……wǒmen xiān zuò gōnggòng qìchē dào…)
Tiểu Minh: Cái này . . . Chúng ta trước tiên đi xe bus đến . . .
兰兰:你不是说去过后海吗?(Lán lán: Nǐ bùshì shuō qù guòhòu hǎi ma?)
Lan Lan: Bạn không phải nói đã đi Hậu Hải rồi sao?
小明:兰兰,你别着急。放心吧,跟我走,没问题。(Xiǎomíng: Lán lán, nǐ bié zhāojí. Fàngxīn ba, gēn wǒ zǒu, méi wèntí)
Tiểu Minh: Lan Lan, bạn đừng có nôn nóng. Yên tâm đi, đi theo mình, không có chuyện gì đâu.
小明:我们一直往前走,到第一个路口往左拐。(Xiǎomíng: Wǒmen yīzhí wǎng qián zǒu, dào dì yī gè lùkǒu wǎng zuǒ guǎi.)
Tiểu Minh: Chúng ta cứ đi thẳng về phía trước, đến ngã rẽ đầu tiên rẽ trái.
Mike:我们走吧。(Wǒmen zǒu ba.)
Mike:Chúng ta đi thôi.
兰兰:怎么还找不到啊?是不是走错了?(Lán lán: Zěnme hái zhǎo bù dào a? Shì bùshì zǒu cuòle?)
Lan Lan: Sao mà vẫn chưa tìm thấy vậy? Có phải là đi sai đường rồi không?
Mike:小明,我们好像迷路了。(Xiǎomíng, wǒmen hǎoxiàng mílùle.)
Mike:Tiểu Minh, hình như chúng ta lạc đường rồi.
小明:不会吧,我找人问问。(Xiǎomíng: Bù huì ba, wǒ zhǎo rén wèn wèn)
Tiểu Minh: Không phải chứ, mình tìm người hỏi thử.
兰兰:刚才还像个导游似的呢,现在也不知道东南西北了。(Lán lán: Gāngcái hái xiàng gè dǎoyóu shì de ne, xiànzài yě bù zhīdào dōngnán xīběile.)
Lan Lan: Vừa nãy còn giống người hướng dẫn viên, bây giờ không phân biệt đông tây nam bắc luôn rồi.
小明:阿姨您好,请问,去后海怎么走?(Xiǎomíng: Āyí nín hǎo, qǐngwèn, qù hòuhǎi zěnme zǒu)
Tiểu Minh: Chào dì, cho con hỏi, đến Hậu Hải đi thế nào ạ?
阿姨:你们是去后海的荷花市场吗?(Āyí: Nǐmen shì qù hòuhǎi de héhuā shìchǎng ma?)
Dì: Mấy đứa đi siêu thị Hà Hoa ở Hậu Hải phải không?
小明:对对,就是荷花市场。(Xiǎomíng: Duì duì, jiùshì héhuā shìchǎng)
Tiểu Minh: Dạ đúng rồi, chính là siêu thị Hà Hoa.
阿姨:你们沿着这条路一直往前走,见到十字路口往左拐,然后再直行就到了。(Āyí: Nǐmen yánzhe zhè tiáo lù yīzhí wǎng qián zǒu, jiàn dào shízìlù kǒu wǎng zuǒ guǎi, ránhòu zài zhí háng jiù dàole.)
Dì: Mấy đứa đi dọc theo đường này, gặp ngã tư thì rẽ trái, sau đó tiếp tục đi thẳng là đến.
小明:谢谢阿姨。(Xiǎomíng: Xièxiè āyí.)
Tiểu Minh: Cám ơn dì.
小明:我们应该往那边走哦。(Xiǎomíng: Wǒmen yīnggāi wǎng nà biān zǒu ó.)
Tiểu Minh: Chúng ta đi bên này.
Mike:我们刚才走反啦!小明,你这个导游不及格啊。(Wǒmen gāngcái zǒu fǎn la! Xiǎomíng, nǐ zhège dǎoyóu bù jígé a.)
Mike:Hồi nãy chúng ta đi ngược rồi! Tiểu Minh, bạn thật là một hướng dẫn viên không chuyên nghiệp mà.

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments