Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 043 – 做客请吃饭 – Làm khách mời ăn cơm

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 043

小明:肯定是叔叔来了。哎呀,叔叔,欢迎欢迎,我真是想死您了。(Xiǎomíng: Kěndìng shì shūshu láile. Āiyā, shūshu, huānyíng huānyíng, wǒ zhēnshi xiǎng sǐ nínle)
Tiểu Minh: Nhất định là chú đến rồi. Ây da, chào mừng Chú, con nhớ Chú quá trời luôn.
叔叔:小明,你又长高了。叔叔都快认不出来你了。(Shūshu: Xiǎomíng, nǐ yòu zhǎng gāole. Shūshu dōu kuài rèn bù chūlái nǐle)
Chú: Tiểu Minh:, con lại cao hơn nữa rồi. Chú sắp nhận không ra con rồi.
妈妈:王楠,快进来,一路累坏了吧。小明,快把叔叔的行李箱拿进来。你都这么大了,怎么还跟个孩子似的!(Māmā: Wángnán, kuài jìnlái, yīlù lèi huàile ba. Xiǎomíng, kuài bǎ shūshu de xínglǐ xiāng ná jìnlái. Nǐ dōu zhème dàle, zěnme hái gēn gè háizi shì de)
Mẹ: Vương Nam, mau vào nhà, đi đường chắc mệt rồi. Tiểu Minh, mau đem hành lý của Chú vào nhà. Con lớn như vậy rồi, sao lại giống như đứa con nít thế!
叔叔:哈哈,没事儿,我自己来。嫂子,我哥呢?(Shūshu: Hāhā, méishì er, wǒ zìjǐ lái. Sǎozi, wǒ gē ne)
Chú: Ha ha, không việc gì, để em. Chị dâu, anh em đâu?
妈妈:你哥在小区门口等你呢。你们肯定是走差了。我马上给他打电话。(Māmā: Nǐ gē zài xiǎoqū ménkǒu děng nǐ ne. Nǐmen kěndìng shì zǒu chàle. Wǒ mǎshàng gěi tā dǎ diànhuà)
Mẹ: Anh chú ở cổng khu chờ chú đó. Hai người chắc là đi không gặp nhau rồi. Chị lập tức gọi điện cho anh ngay.
小明:叔叔,我给你介绍一下我的好朋友——麦克。他是美国人,现在就在我家住。(Xiǎomíng: Shūshu, wǒ gěi nǐ jièshào yīxià wǒ de hǎo péngyǒu——màikè. Tā shì měiguó rén, xiànzài jiù zài wǒ jiāzhù)
Tiểu Minh: Chú ơi, con giới thiệu với chú, bạn thân của con – Mike. Bạn ấy là người Mỹ, hiện giờ sống ở đây.
麦克:叔叔,您好,很高兴见到您。(Màikè: Shūshu, nín hǎo, hěn gāoxìng jiàn dào nín)
Mike: Chào chú, rất vui được gặp chú.
叔叔: 你好,麦克。你的中文说的可真好。(Shūshu: Nǐ hǎo, màikè. Nǐ de zhōngwén shuō de kě zhēn hǎo)
Chú: Chào cháu, Mike. Tiếng Trung của cháu cũng giỏi đó.
麦克:哈哈,过奖过奖。(Màikè: Hāhā, guòjiǎng guòjiǎng)
Mike: Ha ha, chú quá khen.
爸爸:王楠,我怎么没看见你呀?(Bàba: Wángnán, wǒ zěnme méi kànjiàn nǐ ya)
Ba: Vương Nam, sao anh lại không thấy em nhỉ?
叔叔:噢,哥,我刚才坐出租车直接进来了。(Shūshu: Ō, gē, wǒ gāngcái zuò chūzū chē zhíjiē jìnláile)
Chú: Ây, anh, vừa nãy em ngồi xe thẳng đến đây luôn.
爸爸:咳,我说呢。(Bàba: Hāi, wǒ shuō ne)
Ba: Haiz, anh nói mà.
妈妈:来,王楠,别光顾着说话,喝点儿茶吧。(Māmā: Lái, wángnán, bié guānggùzhe shuōhuà, hē diǎn er chá bā)
Mẹ: Nào, Vương Nam, đừng mải lo nói chuyện, uống chút trà đi.
叔叔:好的,谢谢。(Shūshu: Hǎo de, xièxiè)
Chú: Dạ được, cám ơn chị.
小明:妈妈,楼下新开了一家上海餐厅。我们请叔叔吃上海菜吧?(Xiǎomíng: Māmā, lóu xià xīn kāile yījiā shànghǎi cāntīng. Wǒmen qǐng shūshu chī shànghǎi cài ba)
Tiểu Minh: Mẹ, dưới nhà có mở nhà hàng Thượng Hải. Chúng ta dẫn chú đi ăn món Thượng Hải nha?
妈妈:好啊。王楠,饿了吧。我们去楼下吃饭,你们哥儿俩边吃边聊。(Māmā: Hǎo a. Wángnán, èle ba. Wǒmen qù lóu xià chīfàn, nǐmen gē er liǎ biān chī biān liáo)
Mẹ: Được đó. Vương Nam, đói rồi phải không. Chúng ta xuống dưới nhà ăn, hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện.
服务员:你好。这是菜单。请问您想吃点儿什么?(Fúwùyuán: Nǐ hǎo. Zhè shì càidān. Qǐngwèn nín xiǎng chī diǎn er shénme)
Nhân viên phục vụ: Xin chào. Đây là thực đơn. Xin hỏi quý vị dùng món gì?
妈妈:王楠,上海菜还是你比较懂。你来点菜吧。(Māmā: Wángnán, shànghǎi cài háishì nǐ bǐjiào dǒng. Nǐ lái diǎn cài ba)
Mẹ: Vương Nam, món Thượng Hải vẫn là chú rành. Chú gọi món đi.
王楠:好啊,那我就不客气了。要蟹黄豆腐、豌豆牛肉、蜜枣山药和生煎馒头。(Wángnán: Hǎo a, nà wǒ jiù bù kèqìle. Yào xièhuáng dòufu, wāndòu niúròu, mìzǎo shānyào hé shēng jiān mántou)
Vương Nam: Dạ được, vậy em không khách sáo nữa. Cho món Giải hoàng đậu hủ, Uyển đậu ngưu nhục, Mật táo sơn dược và Sinh tiễn man đầu.
小明爸:哎呀,王楠你点得不够。我来,再加一份糟熘鱼片、一份清炒四季豆、再要两屉特色小笼包。(Xiǎomíng bà: Āiyā, wángnán nǐ diǎn dé bùgòu. Wǒ lái, zài jiā yī fèn zāo liū yú piàn, yī fèn qīng chǎo sìjì dòu, zài yào liǎng tì tèsè xiǎo lóng bāo)
Ba Tiểu Minh: Ây da, Vương Nam em gọi ăn không đủ. Để anh, cho thêm một phần Tao lưu ngư phiến, một phần Thanh sao tứ quý đậu, thêm hai lồng Tiểu lung bao đặc biệt.
服务员:好的,请问几位想喝点儿什么酒水饮料?(Fúwùyuán: Hǎo de, qǐngwèn jǐ wèi xiǎng hē diǎn er shénme jiǔshuǐ yǐnliào)
Nhân viên phục vụ: Dạ được, xin hỏi quý vị muốn uống gì?
妈妈:我们要一瓶红酒,两听冰红茶。(Māmā: Wǒmen yào yī píng hóngjiǔ, liǎng tīng bīng hóngchá)
Mẹ: Cho chúng tôi một chai rượu vang, hai hộp hồng trà.
服务员:好的请稍等。(Fúwùyuán: Hǎo de qǐng shāo děng)
Nhân viên phục vụ: Dạ được, xin đợi một chút.
爸爸:来来来,祝大家身体健康,干杯!(Bàba: Lái lái lái, zhù dàjiā shēntǐ jiànkāng, gānbēi)
Ba: Nào nào, chúc sức khoẻ mọi người, cạn ly !
大家:干杯!(Dàjiā: Gānbēi)
Cả nhà: Cạn ly!
妈妈:王楠,多吃点儿。(Māmā: Wángnán, duō chī diǎn er)
Mẹ: Vương Nam, ăn nhiều chút.
妈妈:王楠、麦克你们都吃好了吗?(Māmā: Wángnán, màikè nǐmen dōu chī hǎole ma)
Mẹ: Vương Nam, Mike hai người ăn no chưa?
叔叔、麦克:吃好了,特别好吃。(Shūshu, màikè: Chī hǎole, tèbié hào chī)
Chú, Mike: Ăn no rồi, rất là ngon.
妈妈: 那我们走吧?服务员,结账。帮我打包。(Māmā: Nà wǒmen zǒu ba? Fúwùyuán, jiézhàng. Bāng wǒ dǎbāo
Mẹ: Vậy chúng ta đi thôi? Phục vụ, tính tiền. Giúp tôi gói lại.

Chú thích:
蟹黄豆腐 (Xièhuáng dòufu)  Giải hoàng đậu hủ: đậu hủ gạch cua

豌豆牛肉 (Wāndòu niúròu) Uyển đậu ngưu nhục: bò xào đậu hoà lan

蜜枣山药 (Mìzǎo shānyào0 Mật táo sơn dược: táo mật với củ từ

生煎馒头 (Shēng jiān mántou) Sinh tiễn man đầu: bánh bao chiên (kiểu Thượng Hải)

糟熘鱼片 (Zāo liū yú piàn) Tao lưu ngư phiến: phi-lê cá xào với hèm (bã rượu)

清炒四季豆 (Qīng chǎo sìjì dòu) Thanh sao tứ quý đậu: đậu que xào

小笼包 (Xiǎo lóng bāo) Tiểu lung bao: bánh bao hấp đặc biệt (kiểu Thượng Hải)

Xem danh sách 99 bài khác của giáo trình

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung, Kiến thức tiếng Trung

Comments