Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 084 – 上海科技馆 – Viện khoa học kỹ thuật Thượng Hải

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 084

MIKE:茜茜,你不是说今天要带我们去个特有意思的地方吗?在哪儿啊?(MIKE: Qiàn qiàn, nǐ bùshì shuō jīntiān yào dài wǒmen qù gè tè yǒuyìsi dì dìfāng ma? Zài nǎ’er a?)
Mike: Thiến Thiến, không phải em nói hôm nay muốn đưa tụi anh đi đến một nơi rất là đặc biệt sao? Ở đâu vậy?
小明:是啊,走了这么半天,怎么连个影儿都没看到啊?(Xiǎomíng: Shì a, zǒule zhème bàntiān, zěnme lián gè yǐng er dōu méi kàn dào a?)
Tiểu Minh: Phải đó, đi hết nửa ngày rồi, sao ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy đâu hết vậy?
堂妹:你别净说风凉话。MIKE,你别着急。一会儿我给你们一个惊喜。(Táng mèi: Nǐ bié jìng shuō fēngliánghuà. MIKE, nǐ bié zhāojí. Yīhuǐ’er wǒ gěi nǐmen yīgè jīngxǐ.)
Em họ: Anh đừng chỉ nói toàn nói lời châm chọc nữa. Anh Mike, đừng có nôn nóng. Một chút nữa em sẽ cho hai anh một bất ngờ.
小明:行啦,茜茜,我求求你了,你就别卖关子了!天气这么热,少说也有三十五六度,我可是一步也不想走了。(Xiǎomíng: Xíng la, qiàn qiàn, wǒ qiú qiú nǐle, nǐ jiù bié màiguānzile! Tiānqì zhème rè, shǎo shuō yěyǒu sānshíwǔliù dù, wǒ kěshì yībù yě bùxiǎng zǒule.)
Tiểu Minh: Được rồi, Thiến Thiến, anh xin em đó, em đừng có vòng vo nữa mà! Trời nóng như vậy, nói không chừng cũng 35, 36 độ đó, anh thật sự đi không nổi nữa.
MIKE:是啊,茜茜,快说吧,咱们到底去哪儿啊?(MIKE: Shì a, qiàn qiàn, kuài shuō ba, zánmen dàodǐ qù nǎ’er a?)
Mike: Phải đó Thiến Thiến, mau nói đi mà, chúng ta rốt cuộc là đi đâu?
堂妹:哎,你们俩的问题真是没完没了。告诉你们吧,我要带你们去上海科技馆,怎么样?(Táng mèi: Āi, nǐmen liǎ de wèntí zhēnshi méiwán méiliǎo. Gàosù nǐmen ba, wǒ yào dài nǐmen qù shànghǎi kējì guǎn, zěnme yàng?)
Em họ: Hầy, vấn đề của hai anh thiệt là nhiều mà. Nói cho hai anh biết, em muốn dẫn hai anh đến viện khoa học kỹ thuật Thượng Hải, thế nào?
小明:真的吗?我早就听我们同学说上海科技馆可好玩儿了,有智能机器人、火箭模型,还有4D影院呢!(Xiǎomíng: Zhēn de ma? Wǒ zǎo jiù tīng wǒmen tóngxué shuō shànghǎi kējì guǎn kě hǎowán erle, yǒu zhìnéng jīqìrén, huǒjiàn móxíng, hái yǒu 4D yǐngyuàn ne!)
Tiểu Minh: Thật sao? Anh trước có nghe bạn học nói là viện khoa học kỹ thuật Thượng Hải rất vui, có người máy, mô hình tên lửa, còn có rạp chiếu phim 4D nữa!
MIKE:啊,太棒了!茜茜。这儿离科技馆远不远?我们快点儿走吧!拜托拜托!(MIKE: A, tài bàngle! Qiàn qiàn. Zhè’er lí kējì guǎn yuǎn bù yuǎn? Wǒmen kuài diǎn er zǒu ba! Bàituō bàituō!)
Mike: A, quá tuyệt mà! Thiến Thiến. Ở đây cách viện khoa học kỹ thuật Thượng Hải xa không? Chúng ta mau tới đó đi! Xin em đó, xin em đó!
MIKE:这儿有这么多动物标本啊,就好像来到了非洲大草原一样!(MIKE: Zhè’er yǒu zhème duō dòngwù biāoběn a, jiù hǎoxiàng lái dàole fēizhōu dà cǎoyuán yīyàng!)
Mike: Ở đây có nhiều tiêu bản động vật như vậy à, thiệt giống như đã đến thảo nguyên Châu Phi rộng lớn vậy.
小明:你看,你看那只斑马,栩栩如生的。我最喜欢斑马了。(Xiǎomíng: Nǐ kàn, nǐ kàn nà zhǐ bānmǎ, xǔxǔrúshēng de. Wǒ zuì xǐhuān bānmǎle.)
Tiểu Minh: Nhìn kìa, nhìn con ngựa vằn đó kìa, sống động như thật. Mình thích nhất là ngựa vằn.
堂妹:你们俩最想看什么?我给你们当导游。(Táng mèi: Nǐmen liǎ zuì xiǎng kàn shénme? Wǒ gěi nǐmen dāng dǎoyóu.)
Em họ: Hai anh thích nhất là xem cái gì? Em làm hướng dẫn viên cho hai anh.
MIKE:茜茜,带我去看机器人吧,我特别喜欢……(MIKE: Qiàn qiàn, dài wǒ qù kàn jīqìrén ba, wǒ tèbié xǐhuān……)
Mike: Thiến Thiến, dẫn anh đi xem người máy đi, anh rất muốn xem . . .
小明:哎呀,MIKE,机器有什么好看的。茜茜,我听说这里有个实验……(小明:哎呀,MIKE,机器有什么好看的。茜茜,我听说这里有个实验……)
Tiểu Minh: Ây da, Mike, máy móc có gì đâu để xem. Thiến Thiến, anh nghe nói ở đây có cái thực nghiệm . . .
MIKE:茜茜,不然咱们去看4D电影吧……(MIKE: Qiàn qiàn, bùrán zánmen qù kàn 4D diànyǐng ba……)
Mike: Thiến Thiến, nếu không chúng ta đi xem phim 4D đi. . .
堂妹:哎呀,好了,好了,你们各说各的,我该听谁的呀!这样吧,咱们边走边看,最后去看4D电影。就这样了,出发。(Táng mèi: Āiyā, hǎole, hǎole, nǐmen gè shuō gè de, wǒ gāi tīng shuí de ya! Zhèyàng ba, zánmen biān zǒubiān kàn, zuìhòu qù kàn 4D diànyǐng. Jiù zhèyàngle, chūfā.)
Em họ: Ây da, được rồi, được rồi, hai anh mạnh ai nấy nói, em biết nghe ai đây! Như vậy đi, chúng ta vừa đi vừa tham quan, sau cùng đi xem phim 4D. Cứ như vậy đi, xuất phát.
小明:Mike,你快看这个大水龙头!太神奇了。(Xiǎomíng:Mike, nǐ kuài kàn zhège dà shuǐlóngtóu! Tài shénqíle.)
Tiểu Minh: Mike, bạn mau nhìn xem cái vòi nước nước này nè! Thật là thần kỳ.
MIKE:是啊,怎么可能?它怎么会悬在半空啊。不可能……不可能。(MIKE: Shì a, zěnme kěnéng? Tā zěnme huì xuán zài bànkōng a. Bù kěnéng……bù kěnéng.)
Mike: Phải đó, sao có thể được nhỉ? Nó sao có thể treo giữa không trung vậy chứ. Không thế nào. . . không thể nào.
堂妹:哈哈,我第一次看到这个水龙头的时候也吓了一跳。小明、MIKE你们猜猜这是怎么回事?(Táng mèi: Hāhā, wǒ dì yī cì kàn dào zhège shuǐlóngtóu de shíhòu yě xiàle yī tiào. Xiǎomíng,MIKE nǐmen cāi cāi zhè shì zěnme huí shì?)
Em họ: Ha ha, em lần đầu tiên lúc nhìn thấy cái vòi nước này cũng giật mình. Anh Tiểu Minh, anh Mike hai anh đoán thử đó là tại sao?
小明:让我想想啊。不会啊……噢,原来秘密在这里。茜茜,是不是流下来的水里藏了一根支柱啊?(Xiǎomíng: Ràng wǒ xiǎng xiǎng a. Bù huì a……ō, yuánlái mìmì zài zhèlǐ. Qiàn qiàn, shì bùshì liú xiàlái de shuǐ lǐ cángle yī gēn zhīzhù a?)
Tiểu Minh: Để anh suy nghĩ đã. Không thể nào mà. . .. Ổ, thì ra bí mật là ở đây. Thiến Thiến, có phải là nước chảy xuống được giữ trong một cái trụ đúng không?
MIKE:对对对,我也想到了,流下来的水正好把支柱盖住了,所以水龙头看起来就像是悬在半空中似的。(MIKE: Duì duì duì, wǒ yě xiǎngdàole, liú xiàlái de shuǐ zhènghǎo bǎ zhīzhù gài zhùle, suǒyǐ shuǐlóngtóu kàn qǐlái jiù xiàng shì xuán zài bànkōng zhōng shì de.)
Mike: Đúng đúng đúng, mình cũng nghĩ vậy, nước chảy xuống phủ mất cột trụ, cho nên cái vòi nước nhìn qua giống như đang ở giữa không trung.
堂妹:你们俩真聪明,我可是猜了好久才猜出来的呢。呵呵,快走吧,前面还有更好玩儿的呢。(Táng mèi: Nǐmen liǎ zhēn cōngmíng, wǒ kěshì cāile hǎojiǔ cái cāi chūlái de ne. Hēhē, kuàizǒu ba, qiánmiàn hái yǒu gèng hǎowán er de ne.)
Em họ: Hai anh thật thông minh, em phải nghĩ rất lâu mới đoán ra được đó. Ha ha, mau đi thôi, phía trước còn có thứ vui hơn nữa.

Xem danh sách 100 bài của giáo trình

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments