Menu

成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung – Bài 086 – 江南水乡-苏州1 – Vùng sông nước Giang Nam – Tô Châu 1

Đánh giá bài viết

Giáo trình tiếng Trung – 成长汉语 – Growing up with Chinese – Trưởng thành cùng tiếng Trung

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/20100803/100891.shtml

Nguồn


成长汉语 – Bài 086

堂妹:哎,小明,MIKE呢?(Táng mèi: Āi, xiǎomíng,MIKE ne?)
Em họ: Ủa, anh Tiểu Minh, anh Mike đâu?
小明:是啊,刚在还在我旁边呢。(Xiǎomíng: Shì a, gāng zài hái zài wǒ pángbiān ní.)
Tiểu Minh: Phải đó, vừa nãy còn ở bên cạnh mà.
MIKE:茜茜、小明,你们看我的新造型怎么样?(MIKE: Qiàn qiàn, xiǎomíng, nǐmen kàn wǒ de xīn zàoxíng zěnme yàng?)
Mike: Thiến Thiến, Tiểu Minh, hai người xem tạo hình mới của mình thế nào?
小明:天哪,怒发冲冠啊!(Xiǎomíng: Tiān nǎ, nùfàchōngguān a!)
Tiểu Minh: Trời ơi, tóc dựng đứng lên như cái nón ấy!
堂妹:哈哈,小明,这是静电的原理。假如头发更长,直立的效果会更明显。(Táng mèi: Hāhā, xiǎomíng, zhè shì jìngdiàn de yuánlǐ. Jiǎrú tóufǎ gèng zhǎng, zhílì de xiàoguǒ huì gèng míngxiǎn.)
Em họ: Ha ha, anh Tiểu Minh. đây chính là nguyên lý tĩnh điện. Giả như tóc càng dài thì hiệu quả dựng đứng càng rõ ràng.
小明:Mike,让我试试,让我试试。(Xiǎomíng:Mike, ràng wǒ shì shì, ràng wǒ shì shì.)
Tiểu Minh: Mike, để mình thử với.
堂妹:哈哈,小明,你有什么特殊的感觉啊?(Táng mèi: Hāhā, xiǎomíng, nǐ yǒu shé me tèshū de gǎnjué a?)
Em họ: Ha ha, anh Tiểu Minh, anh có cảm giác gì đặc biệt không?
小明:我的头发就像被人用手拉直了一样,感觉怪怪的。(Xiǎomíng: Wǒ de tóufǎ jiù xiàng bèi rén yòng shǒu lā zhíle yīyàng, gǎnjué guài guài de.)
Tiểu Minh: Tóc của anh giống như bị ai đó dùng tay kéo lên vậy, cảm giác kỳ kỳ.
堂妹:你呀,看起来也是怪怪的,好可怕呀。MIKE,我们快走吧。(Táng mèi: Nǐ ya, kàn qǐlái yěshì guài guài de, hǎo kěpà ya. MIKE, wǒmen kuàizǒu ba.)
Em họ: Anh đó, xem ra cũng rất kỳ kỳ, thiệt là đáng sợ mà. Anh Mike, chúng ta mau đi thôi.
小明:哎,你们俩倒是等等我啊。(Xiǎomíng: Āi, nǐmen liǎ dǎoshì děng děng wǒ a.)
Tiểu Minh: Ấy, hai người đợi với.
MIKE:小明,小明,那个小机器人在射箭。(MIKE: Xiǎomíng, xiǎomíng, nàgè xiǎo jīqìrén zài shèjiàn.)
Mike: Tiểu Minh, Tiểu Minh, người máy đó đang bắn cung kìa.
小明:哇,不会吧,这么牛。你看他拉弓上箭的姿势,还挺像那么回事儿的。(Xiǎomíng: Wa, bù huì ba, zhème niú. Nǐ kàn tā lā gōng shàng jiàn de zīshì, hái tǐng xiàng nàme huí shì er de.)
Tiểu Minh: Woa, không phải chứ, giỏi như vậy à. Bạn xem tư thế kéo cung, lắp tên kìa, cũng giống đến vậy.
堂妹:那可不!人家是用电脑程序控制的,每一招每一式都是标准化动作,当然专业啦。你们看,那边还有会画画的小机器人呢。(Táng mèi: Nà kěbù! Rénjiā shì yòng diànnǎo chéngxù kòngzhì de, měi yī zhāo měi yīshì dōu shì biāozhǔnhuà dòngzuò, dāngrán zhuānyè la. Nǐmen kàn, nà biān hái yǒu huì huà huà de xiǎo jīqìrén ne.)
Em họ: Còn không sao! Người ta là dùng lập trình máy tính để điều khiển, mỗi một động tác đều là động tác tiêu chuẩn cả, đương nhiên chuyên nghiệp rồi. Hai anh xem, bên kia còn có người máy biết vẽ tranh nữa kìa.
堂妹:都逛了大半天了,你们俩累吗?我可是累死了。我带你们去看4D电影,边看边休息,好不好?(Táng mèi: Dōu guàngle dà bàntiānle, nǐmen liǎ lèi ma? Wǒ kěshì lèi sǐle. Wǒ dài nǐmen qù kàn 4D diànyǐng, biān kàn biān xiūxí, hǎobù hǎo?)
Em họ: Đã xem nửa ngày rồi, hai anh mệt không? Em mệt muốn chết rồi nè. Em dẫn hai anh đi xem phim 4D, vừa xem vừa nghỉ ngơi, được không?
小明:当然好了,而且是迫不及待。(Xiǎomíng: Dāngrán hǎole, érqiě shì pòbùjídài.)
Tiểu Minh: Đương nhiên được rồi, mà còn là nôn nóng không đợi được nữa đó.
MIKE:我也是,走吧!(MIKE: Wǒ yěshì, zǒu ba!)
Mike: Mình cũng vậy, đi thôi!
小明:我们回来喽!(Xiǎomíng: Wǒmen huílái lóu!)
Tiểu Minh: Tụi con về rồi!
叔叔:累坏了吧,你们仨快洗手吃饭吧!(Shūshu: Lèi huàile ba, nǐmen sā kuài xǐshǒu chīfàn ba!)
Chú Tiểu Minh: Mệt lã rồi ha, ba đứa con rửa tay ăn cơm đi!
奶奶:Mike,你觉得上海好不好啊?(Nǎinai:Mike, nǐ juédé shànghǎi hǎobù hǎo a?)
Bà nội: Mike, con thấy Thượng Hải vui không?
MIKE:我觉得上海太好了,不但建筑漂亮,而且小吃也很好吃。(MIKE: Wǒ juédé shànghǎi tài hǎole, bùdàn jiànzhú piàoliang, érqiě xiǎochī yě hěn hào chī.)
Mike: Con cảm thấy Thượng Hải rất vui, không những có kiến trúc đẹp mà đồ ăn vặt lại còn rất ngon nữa.
奶奶:哈哈,这个小导游呢?她称职吗?(Nǎinai: Hāhā, zhège xiǎo dǎoyóu ne? Tā chènzhí ma?)
Bà nội: Ha ha, còn hướng dẫn viên nhỏ này? Cô ấy có chuyên nghiệp không?
小明:她呀,凑凑合合,还可以吧。(Xiǎomíng: Tā ya, còu còuhé hé, hái kěyǐ ba.)
Tiểu Minh: Cô ấy đó hả, tàm tạm, cũng tạm chấp nhận được đi.
堂妹:什么叫凑凑合合啊?我这么尽心尽力,你还嫌我不称职啊?(Táng mèi: Shénme jiào còu còuhé hé a? Wǒ zhème jìnxīn jìnlì, nǐ hái xián wǒ bù chènzhí a?)
Em họ: Cái gì mà tàm tạm chứ? Em tận hết sức như vậy, anh còn chê em không chuyên nghiệp hả?
MIKE:奶奶,茜茜是个非常棒的导游,这几天多亏她了。(MIKE: Nǎinai, qiàn qiàn shìgè fēicháng bàng de dǎoyóu, zhè jǐ tiān duōkuī tāle.)
Mike: Bà nội, Thiến Thiến là hướng dẫn viên rất giỏi, mấy hôm nay phiền em ấy rồi ạ.
小明爸爸:对了,王楠,我们打算明天就去苏州了。(Xiǎomíng bàba: Duìle, wángnán, wǒmen dǎsuàn míngtiān jiù qù sūzhōule.)
Ba Tiểu Minh: Đúng rồi, Vương Nam, bọn anh dự định ngày mai đi Tô Châu.
小明叔叔:这么快就要走啊。这样吧,我请几天假陪你们一起去吧?(Xiǎomíng shūshu: Zhème kuài jiù yào zǒu a. Zhèyàng ba, wǒ qǐng jǐ tiān jiǎ péi nǐmen yīqǐ qù ba?)
Chú Tiểu Minh: Nhanh như vậy đã đi rồi à. Như vậy đi, em xin nghỉ mấy ngày cùng đi với anh.
小明妈妈:不,不。你和弟妹上班都很忙。这两天就已经很麻烦你们了。再说了,王楠,你忘了?我本来就是个导游啊!(Xiǎomíng māmā: Bù, bù. Nǐ hé dìmèi shàngbān dōu hěn máng. Zhè liǎng tiān jiù yǐjīng hěn máfan nǐmenle. Zàishuōle, wángnán, nǐ wàngle? Wǒ běnlái jiùshì gè dǎoyóu a!)
Mẹ Tiểu Minh: Không, không. Chú với em dâu đi làm cũng rất bận. Hai ngày nay đã phiền hai người nhiềi rồi. Hơn nữa, Vương Nam, chú quên rồi sao? Chị đây cũng là hướng dẫn viên mà!
叔叔:嘿,嫂子,您看我还真把这事儿给忘了。(Shūshu: Hēi, sǎozi, nín kàn wǒ hái zhēn bǎ zhè shì er gěi wàngle.)
Chú Tiểu Minh: Ấy, chị dâu, chị xem, em quên mất chuyện này rồi.
奶奶:唉,我就是有点儿舍不得我的乖孙子走,我这心里吧……(Nǎinai: Āi, wǒ jiùshì yǒudiǎn er shěbudé wǒ de guāi sūnzi zǒu, wǒ zhè xīnlǐ ba……)
Bà nội: Haiz, mẹ thiệt là có chút không nỡ để cháu ngoan của mẹ đi, lòng của mẹ .. .
小明爸爸:这样吧,妈,今年你们来北京过春节吧,一家人在一起好好儿热闹热闹。(Xiǎomíng bàba: Zhèyàng ba, mā, jīnnián nǐmen lái běijīngguò chūnjié ba, yījiā rén zài yīqǐ hǎohǎo er rènào rènào.)
Ba Tiểu Minh: Như vậy đi, mẹ, năm nay mọi người đến Bắc Kinh ăn tết đi, cả nhà tụ tập vui chơi cùng nhau.
堂妹:我特别想去!我已经好几年没去过北京了,听说北京的变化可大了。行不行啊,爸爸?奶奶?(Táng mèi: Wǒ tèbié xiǎng qù! Wǒ yǐjīng hǎojǐ nián méi qùguò běijīngle, tīng shuō běijīng de biànhuà kě dàle. Xíng bùxíng a, bàba? Nǎinai?)
Em họ: Con vô cùng muốn đi! Con đã mấy năm chưa có đi Bắc Kinh rồi đó, nghe nói Bắc Kinh thay đổi rất nhiều. Được không, ba? Bà nội?
奶奶:好,好,好,我们都去北京过春节。(Nǎinai: Hǎo, hǎo, hǎo, wǒmen dōu qù běijīngguò chūnjié.)
Bà nội: Được được, chúng ta đều đến Bắc Kinh ăn tết cả.
小明:欢迎欢迎!茜茜,到了北京,就轮到我和MIKE给你当导游啦!(Xiǎomíng: Huānyíng huānyíng! Qiàn qiàn, dàole běijīng, jiù lún dào wǒ hé MIKE gěi nǐ dāng dǎoyóu la!)
Tiểu Minh: Hoan nghênh! Thiến Thiến, đến Bắc Kinh rồi, thì đến phiên anh và Mike làm hướng dẫn viên cho em.
堂妹:好啊,那我可要吃遍北京小吃,逛遍北京好玩儿的地方。(Táng mèi: Hǎo a, nà wǒ kě yào chī biàn běijīng xiǎochī, guàng biàn běijīng hǎowán er dì dìfāng.)
Em họ: Được đó,vậy thì em muốn ăn hết món ăn vặt Bắc Kinh, đi hết những nơi vui chơi ở Bắc Kinh.
小明爸爸:哈哈,这孩子!(Xiǎomíng bàba: Hāhā, zhè háizi!)
Ba Tiểu Minh: Ha ha, cái đứa nhỏ này!

Các Biên Tập Viên Đóng Góp Dự Án


Xem danh sách 100 bài của giáo trình

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Growing up with Chinese - Trưởng thành cùng tiếng Trung

Comments