Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

#057 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 4 – Bài số 57 – 我想起来了! (Wǒ xiǎng qǐlái le!) – Tôi nhớ ra rồi

#056 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 4 – Bài số 56 – 山这么高,你爬得上去吗? – Shān zhème gāo, nǐ pá de shàngqù ma? – Núi cao thế này, bạn có leo lên được không?
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Trần Thị Thanh Liêm 0
Sach-song-ngu-trung-hoa-247-mot-cai-nhin-bo-ngo_bai_057

Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 057 – Bá Gia tính của lão bá tánh – 老百姓的百家姓 (老百姓的百家姓) – Lǎobǎixìng de bǎi jiā xìng

#000 - Chi tiết các bài trong 6 quyển giáo trình Hán ngữ - Trần Thị Thanh Liêm

#000 – Chi tiết các bài trong 6 quyển giáo trình Hán ngữ – Trần Thị Thanh Liêm

#001 - #005 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 01 đến bài số 05

#001 – #005 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 01 đến bài số 05

#001 - #005 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 01 đến bài số 05

#006 – #010 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 06 đến bài số 10

#001 - #005 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 01 đến bài số 05

#011 – #015 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 11 đến bài số 15

#001 - #005 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 1 – Bài số 01 đến bài số 05

#016 – #020 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 2 – Bài số 16 đến bài số 20

#021 - #025 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 2 – Bài số 21 đến bài số 25

#021 – #025 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 2 – Bài số 21 đến bài số 25

#021 - #025 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 2 – Bài số 21 đến bài số 25

#026 – #030 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 2 – Bài số 26 đến bài số 30

#031 - GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 31 - 田芳去哪儿了 - Điền Phương đi đâu?

#031 – GT Hán ngữ 6 Quyển – Trần Thị Thanh Liêm (NXBĐHSP) – Quyển 3 – Bài số 31 – 田芳去哪儿了 – Điền Phương đi đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

8  +  2  =  

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

0834531468
Liên hệ