Menu

[Ngữ pháp] Cách dùng từ 要是 (Yàoshi) biểu thị một loại giả thiết

5/5 - (1 bình chọn)

[Ngữ pháp] Cách dùng từ 要是 (Yàoshi) biểu thị một loại giả thiết

要是….. biểu thị một loại giả thiết, mẫu câu thường gặp là :

1. 要是…..一定…..: Nếu … nhất định

Ví dụ:

你要是去昆明旅行,一定会喜欢那儿 。

(Nǐ yàoshi qù kūnmíng lǚxíng, yīdìng huì xǐhuān nà’er.)

Nǐ yàoshi qù kūnmíng lǚxíng, yīdìng huì xǐhuān nà’er.


Nếu bạn đi Côn Minh du lịch, nhất định sẽ thích nơi đó.

要是你想学习画马,我一定帮助你。

(Yàoshi nǐ xiǎng xuéxí huà mǎ, wǒ yīdìng bāngzhù nǐ.)
Nếu như bạn muốn học vẽ ngựa , tôi nhất định sẽ giúp bạn.

要是这里有电话,一定很方便。

(Yàoshi zhè li yǒu diànhuà, yīdìng hěn fāngbiàn.)
Nếu ở đây có điện thoại nhất định sẽ rất thuận tiện.

 

2. 要是…..就….. : Nếu…..thì……

Ví dụ :

要是你决定学汉语,就到中国去。

(Yàoshi nǐ juédìng xué hànyǔ, jiù dào zhōngguó qù.)

Nếu như bạn quyết định học tiếng hoa, thì đến Trung Quốc đi.

她要是不来,我们就去找她。

(Tā yàoshi bù lái, wǒmen jiù qù zhǎo tā.)

Nếu như cô ấy không đến thì chúng ta đi tìm cô ấy.


Tư liệu tham khảo : ” Tân giáo trình Hán ngữ”

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments