Menu

[Ngữ pháp tiếng Trung] Cấu trúc 莫过于 – mò guò yú – Không có gì hơn …

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. Ngữ pháp tiếng trung
 6. »
 7. [Ngữ pháp tiếng Trung] Cấu trúc 莫过于 – mò guò...

[Ngữ pháp tiếng Trung] Cấu trúc 莫过于 – mò guò yú – Không có gì hơn …

 • 莫过于 [mò guò yú] :nothing is more … than; nothing is better than – không có gì … hơn; không có thứ gì tốt hơn
 • biǎo shì chéng dù gāo , jí “ zuì ” de yì si 。
 • 表示程度高,即“最”的意思。
 • Biểu thị sự so sánh mức độ cao, ý nghĩa như là NHẤT

E.g.

 • zuì hǎo de bàn fǎ mò guò yú zǎo zuò zhǔn bèi 。
  最好的办法莫过于早作准备。
  There’s nothing like being beforehand. – Không có phương pháp nào tốt hơn là sự chuẩn bị trước
 • zuì dà de kuài lè mò guò yú shì yè shàng de chéng gōng 。
  最大的快乐莫过于事业上的成功。
  There’s no greater happiness than that of succeeding in one’s career. – Không có hạnh phúc nào lớn hơn là thàn công trong sự nghiệp

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Kiến thức tiếng Trung, Ngữ pháp tiếng trung

Comments